Bu terapi, çocukların ve ergenlerin kendilerini daha iyi anlamalarına, zorluklarına çözüm bulmalarına ve daha sağlıklı bir şekilde gelişmelerine yardımcı olur. Çocuk ve ergen terapisi ayrıca aileleri, sosyal çevreleri ve okuluyla yaşadıkları zorlukları anlamlandırmalarına ve bu sorunları erken dönemde kalıcı bir şekilde çözümlemelerine destek sağlar.

Çocuk ve ergen terapisinin temel odak noktaları şunlar olabilir:

1. Duygusal Sorunların Ele Alınması:

Çocuklar ve ergenler, zaman zaman duygusal zorluklar yaşayabilirler. Bunlar arasında endişe, depresyon, öfke yönetimi sorunları, travma sonrası stres bozukluğu ve benzeri duygusal sorunlar yer alabilir. Terapistler, çocukların ve ergenlerin bu duygusal sorunlarını anlamalarına ve başa çıkmalarına yardımcı olur.

2. Davranışsal Sorunların Çözümlenmesi:

Çocuk ve ergenlerin davranışsal sorunları, hem aileleri hem de okulu etkileyebilir. Terapistler, öfke patlamaları, agresif davranışlar, okul problemleri, arkadaşlık ilişkileri gibi davranışsal sorunları ele alır ve çözüm yolları geliştirmelerine yardımcı olur.

3. Aile İlişkilerinin İyileştirilmesi:

Çocuk ve ergen terapisi sadece çocuk veya ergenle değil, aynı zamanda aile üyeleriyle de çalışmayı içerebilir. Terapistler, aile içi iletişimi ve ilişkileri güçlendirmeye odaklanır. Aile üyelerine, çocuklarının veya ergenlerinin ihtiyaçlarını anlama ve destek olma konusunda rehberlik ederler.

4. Okul ve Sosyal Çevre Sorunlarının Çözümü:

Çocuk ve ergenler, okulda ve sosyal çevrelerinde de çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler. Bu sorunlar akademik başarı, arkadaşlık ilişkileri, özsaygı sorunları ve daha birçok konuyu içerebilir. Terapistler, çocukların veya ergenlerin bu sorunları anlamalarına ve bu alanlarda daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

Çocuk ve ergen terapisi, çocukların ve ergenlerin yaşlarına, gelişimlerine ve özgün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlanır. Terapistler, güvenli bir ortam sağlayarak, çocukların veya ergenlerin duygusal ifadelerini özgürce paylaşmalarına imkan tanır. Terapi, sorunların kökenlerini bulma, duygusal sağlığı iyileştirme ve pozitif değişiklikler yapma konularında yardımcı olur.

Eğer çocuğunuz veya ergeniniz duygusal veya davranışsal sorunlar yaşıyorsa veya aile içi veya okul sorunlarıyla başa çıkmakta zorluk çekiyorsanız, çocuk ve ergen terapisi sizin ve aileniz için bir çözüm olabilir. Profesyonel bir terapist, size ve çocuğunuza bu süreçte destek olabilir. Daha fazla bilgi veya yardım için bir uzmana başvurmayı düşünebilirsiniz.

Faydalanılan Psikolojik Yaklaşımlar

• Attentioner Dikkat Programı (Nöropsikolojik tabanlı terapi)
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
• Çocuk ve Ergenlerde EMDR
• Deneyimsel Oyun Terapisi
• Filial Oyun Terapisi