Test sonuçları çocuklarla birlikte yapılan, çocuğu tanımaya ve anlamaya yönelik farklı çalışmalar ve aileden alınan bilgiler, gerekli durumlarda öğretmenlerinden alınan bilgilerle bütünleştirilerek değerlendirildiğinde çocuğun performansı için doğru bir değerlendirme yapılmış olur.

Kilya Psikoloji de alanında yetkin ve sertifikalı eğitimleri tamamlamış uzmanlar tarafından 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlere yönelik gelişim, dikkat, algı ve zeka testleri uygulanmaktadır.

Kilya Psikoloji’de Hizmet Verilen Gelişim, Dikkat, Algı ve Zeka Testleri

 • CAS Testi – Bilişsel Değerlendirme Sistemi
 • WISC-R Zeka Testi
 • Moxo Dikkat Testi
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Denver Gelişim Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Cattel Zeka Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Metropolitian Okul Olgunluğu Testi
 • Okula Hazırlık Testi
 • Conner’s Anne Baba Derecelendirme Ölçeği
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Sosyal Destek Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Sosyal Uyum Ölçeği