Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, bir ailenin içinde yaşadığı sorunları anlamak, bu sorunlarla başa çıkmak ve ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir uzmanın rehberliğinde yapılan danışmanlık hizmetidir. Birden çok kişinin bir araya geldiği her grupta sorun yaşanmasının beklendik olması gibi söz konusu aile gibi çok farklı ilişkileri barındıran bir grup olunca sorun yaşanmaması imkânsız gibidir. Bu anlamda her aile bazen diğer ailelere benzer bazen de kendi sitemine özel sorunlar yaşar. Aileler bu sorunları aşmak için bazı çözüm yolları dener ve çoğunlukla başarılı da olurlar fakat bazen bazı sorunlar aile üyelerinin çabalarıyla aşılamazdır. Böyle durumlarda yaşanan olumsuzluğu azaltmak hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırmak için dışardan bir destek almak aile için kolaylaştırıcı olabilir. Bazen de çatışmalar çok artmamış bile olsa bir uzman desteğiyle aile sistemini daha güçlü, daha sağlam bir hale getirmek mümkündür. Aile danışmanlığı tüm bu durumlarda aileleri desteklemek için yapılan çalışmalardır.

Aile Danışmanlığında Hangi Konular Konuşulur?

Aile danışmanlığı, çok çeşitli sorunları ele alır. Bunlar arasında iletişim problemleri, çocuk yetiştirme konuları, büyük aileler ile ilişkiler, evlilik sorunları, çiftin arasındaki güven sorunları, aldatma, cinsel sorunlar, kayıplarla başa çıkma (yas), bağımlılıklar, iş ve ev değişiklikleri, aileye yeni katılan veya aileden ayrılan bir üyenin olması, duygusal uyumsuzluklar, boşanma ve aile içi çatışmalar gibi konular yer alabilir. Bu alanlar ailelerin genelde karşılaştıkları sorun alanları ile ilgilidir. Fakat her aile özel olduğu gibi her ailenin yaşadığı sorun özeldir. Bu nedenle bu başlıkların dışında bir sorun yaşanması halinde yine bir uzmana başvurarak yardım almak aile için yararlı olacaktır. Aile danışmanları, aile üyelerinin birbirleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur ve aile dinamiklerini anlamalarına katkıda bulunur.

Aile Danışmanlığına Kimler Katılır?

Aile direkt ve dolaylı olarak birbirlerini etkileyen üyelerden oluşan bir yapı olduğu için yaşanan sorun ya da sorunlar her üyeyi farklı düzeylerde olsa etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Bu nedenle aile danışmanlığı sürecine mümkün olduğunca her üyenin katılımının sağlanması beklenir. Elbette bunda sorunun niteliği ve üyelerin durumu gibi belirleyiciler vardır. Örneğin tamamen çiftin arasındaki iletişimle ilgili sorunlarda çocuklar sürece hemen dahil edilmeyebilir ya da bazen bir üyenin yaşı terapi süreci için uygun olmayabilir. Bunun gibi özel durumlarda çalışılacak uzmanın yönlendirme yapması daha sağlıklı olacaktır.

Aile Danışmanlığına Başlamak Gerektiği Nasıl Anlaşılır?

Her ailede sorunların yaşanıyor olması her ailenin aile terapisine ihtiyacı olduğu anlamına gelmez. Çünkü yaşanan çatışmalar bazen hayatın olağan akışı içinde kaçınılmaz durumlardır. Ayrıca ailenin bu durumla baş etmek için gösterdiği çaba aile dinamiklerini yapıcı bir biçimde destekleyebilir. Bu nedenle belirleyici olan sorun yaşanması değil sorunların aile içinde neye sebep olduğudur. Eğer problemler aile içindeki havayı sürekli olumsuz etkilemeye başladıysa, üyeler yaşanan sorundan dolayı çeşitli şekillerde zarar görüyorsa, çözüm çabaları sonuçsuz kalıyorsa bir profesyonel destek zamanı da gelmiş olabilir.

Seanslar Ne Kadar Sürer?

Aile danışmanlığı süresi; ailenin ihtiyaçlarına, sorunlarına ve katılımcıların iş birliği düzeyine bağlı olarak değişebilir. Genellikle birkaç haftadan başlayıp aylara kadar sürebilir. Bu konuda belirleyici olan şeylerden biri de seanslara düzenli devam etme sorumluluğudur. Ancak her durum benzersizdir, bu nedenle tam süreyi belirlemek için danışmanınızla iletişim kurmanız önemlidir.

Aile Danışmanlığı İçin Kimlere Başvurulur?

Aile terapisi psikolojik danışman, psikolog, psikiyatrist veya sosyal çalışmacılar tarafından yürütülür. Aile terapisi yapabilen uzmanlar genellikle bu alanda özel eğitim almış ve uzmanlaşmış kişilerdir. İhtiyacınıza uygun bir terapist bulmak için araştırma yaparken uzmanın yetkinliğini araştırmanız oldukça önemlidir.