Süreyya Alan

Uzman Psikolojik Danışman
Aile Danışmanı

Uzman Psikolojik Danışman Süreyya Alan lisans eğitimini 2014 senesinde Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır. Mezuniyetten sonra farklı eğitim kurumlarında okul psikolojik danışmanı olarak çalışırken mesleki gelişimine devam etmiştir. Bu çerçevede aldığı eğitimler ve mesleki çalışmaları sırasında kişinin yaşadığı zorlukların sıklıkla aile sistemiyle ilgili olduğunu düşünerek bu konu üzerine uzmanlaşmaya karar vermiştir. Bu nedenle başladığı Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış ve aileyi bir sistem olarak ele alan bir perspektifle yoluna devam etmiştir. Ailelerle çalışırken yaşanan sorunlar üzerinde belirleyici etkisi olan durumun çiftin arasındaki ilişki olduğunu gözlemlediği için de araştırma temelli ve 40 yılı aşkın süredir yapılan bilimsel çalışmalardan güç alan Gottman çift terapisi eğitimini çiftlerle yaptığı çalışmalara boyut kazandırmıştır.

Halen çift ve bireysel terapi alanlarında yüz yüze ve online olarak seanslarına devam etmekte ve danışanlarına terapi yolculuklarında eşlik etmekten onur duymaktadır.

Aldığı Eğitimler

  • Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda Değerlendirme, Vaka Formülasyonu Oluşturma – Mehmet Zihni Sungur. (Eylül 2015- Haziran 2016)
  • Psikolojik Danışmada Terapötik Kartların Kullanımı- Doç. Dr. Durmuş ÜMMET (Mart-2021)
  • EMDR 1. Düzey Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü (Temmuz 2021)
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Prof. Dr. Veli Duyan ( Şubat 2021)
  • Gottman Çift Terapisi 1. Düzey – Psikoloji İstanbul (Mart 2022)
  • Aldatma ve Travmayla Çalışmak – John ve Julie Gottman (Ekim 2022)
  • Partner Şiddeti – Psikoloji İstanbul ( Ekim 2022)
  • Cinsel Terapi Eğitimi – Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (Nisan 2022- Eylül 2022)
  • Stratejik Aile Terapisi Eğitimi- Davranış Bilimleri Enstitüsü (25-27 Nisan 2023)
  • Nöropedagoji Eğitimi- HALDEM Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü (Eylül 2022- Nisan 2023)