Sevgi Yayla

Klinik Psikolog & Yetişkin Terapisti

Uzman Klinik Psikolog Sevgi Yayla, MEF Üniversitesi- Psikoloji (İngilizce) Bölümünden mezun olmuştur. Ardından, İstanbul Aydın Üniversitesi- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında “Çocukluk Çağı Travmalarının Bedensel Belirti Bozukluğu ile İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı projesini yazarak lisansüstü öğrenimini yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır.

Lisans öğrenimi süresince tüm stajlarını Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Klinik psikoloji alanı için insan hakları, hukuk sistemi ve cinsellik konularındaki farkındalığının önemli olduğunu düşünmüş, bu kapsamda Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında, uzman psikolog eşliğinde yetişkin-çiftlerin deneyimlediği cinsel, ilişkisel sorunlara ve toplumsal cinsiyet konularına dair yürütülen grup çalışmalarına katılmıştır.

Yapmış olduğu stajların yanı sıra; gönüllü olarak Kadın Sığınma Evleri, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri Kurumlarında (Çocuk Esirgeme Kurumları), Çocuk ve Gençlik Cezaevlerinde gönüllü olarak yer almıştır. 6 yıldır aktif olarak yer aldığı bir sosyal sorumluluk derneğinin kurucu üyesidir. 3 yılı aşkın süre boyunca Adalet Bakanlığı’nın projesi kapsamında İstanbul’daki bir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gönüllü eğitmen olarak yer almıştır. Ayrıca 2 yıl boyunca proje kapsamında suça sürüklenmiş çocuklarla cezaevinde gönüllü olarak çalışan eğitmenlerin bireysel ve grup süpervizörlüğünü üstlenmiştir.

Kuramsal birikimini arttırmak amacıyla, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından Prof. Dr. Gökhan Oral öncülüğünde yürütülen “Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmal ve İstismarı” eğitimini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği'nden “Rorschach Mürekkep Testi ve TAT Seminerleri (Yetişkin)” eğitimi almıştır. Burslu olarak kabul edildiği, World Human Relief, İstanbul Bilgi Üniversitesi & City College of New York tarafından düzenlenen “Uluslararası İlişki ve Aile Çalışmaları Sertifika Programı”nı, İstanbul Psikanalitik Psikosomatik Derneği'nden “Psikanalitik Psikosomatik Kurama Giriş” eğitimini, Prof. Dr.

Doğan Şahin tarafından verilen “Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Aktarım Odaklı Psikoterapi” eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nde toplamda 6 yıl sürecek “Psikodrama Grup Psikoterapistliği” eğitimine devam etmektedir. Eğitimlerinin dışında, kendi uzun soluklu psikodinamik terapi sürecinden geçmiştir ve süreci tamamlanmıştır.

Klinik pratiğini geliştirmek adına tüm süpervizyonlarını psikanalitik-psikodinamik yönelimle almıştır ve güncelde de psikanalitik yönelimle süpervizyonlarını almakta, bu alanda online ve yüz yüze olarak danışanlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Rorschach Mürekkep Testi ve Tematik Algı Testi gibi projektif testler uygulamaktadır. Klinik pratiğinde ağırlıklı olarak psikanalitik terapi yaklaşımını kullanmaktadır.

Aldığı Bazı Eğitim ve Seminerler

 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi, Aktarım Odaklı Psikoterapi- Prof. Dr. Doğan Şahin
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğunu Dinamik Psikoterapisi 1&2- Psk. Dr. Psikolog Hakan Kızıltan
 • Psikanalitik Bakışla Psikosomatik- Prof. Dr. Gamze Özçürümez Bilgili & Psk. Dr. Hakan Kızıltan
 • Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi- İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) (6 Yıl süreli, halen)
 • Uluslararası İlişki ve Aile Çalışmaları Sertifika Programı (Klinik Düzey)- World Human Relief, İstanbul Bilgi Üniversitesi & City College of New York
 • Psikosomatik Kurama Giriş Seminerleri- İstanbul Psikanalitik Psikosomatik Derneği
 • Rorschach MürekkepTesti- Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Tematik Algı Testi (TAT)- Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Sosyometri, Psikodramada Grup Dinamikleri- İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI)
 • Beden, Sınırlar ve Cinsellik Semineri- İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI)
 • Kendilik Rolleri- İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI)
 • Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmal ve İstismarı Eğitim Dizisi- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Adli Sistemdeki Çocuk ile Çalışma Prensipleri- Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
 • Kadının İnsan Hakları Eğitimi & Grup Çalışmaları Sertifika Programı- Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİHEP)