Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

Çocuğun; cinsel organını; eliyle dokunarak, koltuk ya da yastık gibi nesnelere sürterek, kaşıyarak ya da bacaklarını birbirine kenetleyip kendini sıkarak uyarması gibi yollarla haz

Çocukluk çağı masturbasyonunun en sık rastlanan şekli el ile genital bölgenin uyarılmasıdır. Bu davranış sırasında çocuğun yüzünde kızarma, nefes alış verişinde artış, terleme görülebilir. Genital ilgi hayatın olağan akışını sekteye uğratmadığı sürece normaldir, sağlıklı cinsel gelişimin bir parçası olarak görülebilir.  Ancak çocuğun günlük işlevselliğini engelleyecek kadar sık yapılan masturbasyon, bedeni keşfetme hedefini aşan, uyarılma ve gevşeme eğilimlerini çok sık içeren ve başkalarının ilgisini çeken bir davranıştır. Doğumdan sonraki ikinci aydan itibaren çocukluk çağının herhangi bir döneminde görülmekle birlikte, 3-5 yaş arası dönemde daha sık rastlanır. Çocukluk çağı mastürbasyonu yetişkin cinselliği ile karıştırılmamalıdır. Çocuğun cinsel haz alma düşüncesi henüz gelişmediği için çocuk bu davranışı sadece rahatlamak için yapar.

Çocukluk çağı masturbasyonu ile karışılaşan ebeveyn tepkileri incelendiğinde en sık rastlanan tepkilerin azarlama, dövme, korkutma ve utandırma olduğu görülmektedir. Ancak bu tepkiler  durumu ortadan kaldırmamakla birlikte çatışmayı ve kaygıyı artırarak masturbasyon davranışında atışa da sebep olabilmektedir.

Çocukluk çağı mastürbasyonun nedenlerini birkaç başlık altında toplamak mümkündür.

İlişkisel Nedenler:

– Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması, ilgi ve sevgi yoksunluğu yaşaması

– Duygusunu düzenleyememesi ve bu konuda bakım verenlerinden destek görememesi

– Sosyal aktivitelerin yetersizliği

– Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi

– Ebeveynler arası huzursuzluk, aile içi şiddet, boşanma gibi süreçlerin çocuğa yansıması

– Yeterince emzirilmeme, hızlı ya da erken memeden kesme ya da çocuğun emme duygusunda doyuma ulaşamaması

Sağlık Sorunları: 

Balanit, vulvovajinit, fimozis, idrar yolları enfeksiyonları ya da paraziter hastalıklar gibi genital bölgeye ilişkin yerel irritasyona neden olan hastalıklar ya da dar giyecekler uyarımı başlatabilirler. Yerel irritasyonu başlatabilecek sorunların araştırılması önemlidir.

Zorlayıcı Yaşam Olayları:

İhmal, istismar, doğal afetler, kaza gibi travmatik yaşantılar

Neler Yapılabilir?
Anne babaların çocukluk çağı masturbasyonunun aşırı olmadığı, hayatın akışını bozmadığı ve çocuğa bedensel olarak zarar vermediği sürece kaygı duyulacak bir durum olmadığını bilmeleri gerekir. Çocuğun stres ve gerilimini azaltan tırnak yeme, parmak emme gibi davranışlardan biri olarak görülmelidir. Çocuğun ilgisini başka bir yöne çekmeye çalışmak, masturbasyon davranışı ortaya çıkmadan önce çocuğa bu davranışın yerine geçebilecek keyif veren yeni bir seçenek sunmak, çocuğu rahatlatacak oyun, egzersiz ve aktivitelere yönlendirmek bu süreçte yapılabilecekler arasındadır. Mastürbasyon davranışı sonucunda çocukta utanç ve suçluluk yaşama, bedensel ağrı ya da zarar görme, bütün enerji ve zamanını bu eyleme harcama gibi bir boyuta gelmişse mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır.


Diğer Haberler

Akran Zorbalığı

Bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalınması akran zorbalığı olara...