Burçin Uslu

Psikolojik Danışman
Aile Danışmanı

Psikolojik Danışman Burçin USLU, Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden 2014’te mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından görev yaptığı Mardin ve Bursa’da birçok kamu kurum ve kuruluşunda çalışmıştır. 2016’dan bu yana Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Projesi Tütün Bağımlılığı Formatörü olarak uygulayıcı eğitimleri vermeye, 2019 itibariyle Yeşilay'ın Okulda Bağımlılıkla Mücadele (OBM) Projesinde gönüllü olarak yer almaya, diğer yandan madde ve davranışsal bağımlılıklar konularında ergen ve yetişkinlerle çalışmaya devam etmektedir.

2019 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanı ünvanı almıştır. “Stratejik Çift ve Aile Terapisi Uygulayıcı Eğitimi” ile Aile Danışmanlığı alanında yetkinliğini artırarak çalışmalarını sürdürmektedir.

2021 yılında Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapi Derneği'nden Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy) eğitim ve süpervizyonunu tamamlamıştır. 2021-2022 yıllarında EMDR 1. düzey ve İleri Düzey eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak travma çalışmalarına EMDR terapisiyle devam etmektedir. “EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak” konulu eğitim ve süpervizyonunu tamamlayarak bağlanma temelli çalışmalarını EMDR ile sürdürmektedir. Bunların yanı sıra Çocuklarla Psikolojik Danışmada Yaratıcı Müdahaleler, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yakın Zamanlı Travmatik Olaylar İçin R-TEP Protokolü ve Online EMDR uygulamaları eğitimlerine katılmıştır. EMDR Türkiye Derneği üyesidir. Aynı zamanda EMDR-Hap (Travma İyileştirme Grubu) gönüllüsü olup, toplumsal travmaya sebep olan (salgın hastalık, deprem, sel, yangın, kaza vb.) olaylarda gönüllü çalışmalara katılmaktadır.

HALDEM Enstitüsü bünyesindeki Nöropedogoji Eğitimini tamamlayarak danışanlarıyla nöropsikoloji temelli çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Uzun yıllardır ergenlerle sürdürmekte olduğu çalışmalarını, “Dikkat Eksikliği- Hiperaktivite Bozukluğu ve Dürtü Sorunu Yaşayan Çocuklarla Nöropsikolojik Tabanlı Terapi ile devam ettirmektedir. 7-18 yaş bireylerin dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programı olan ATTENTIONER uygulayıcısıdır.

Bildiren Nonverbal Ability (BNV) Testi ve MOXO Dikkat Testi Uygulayıcısıdır.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri kapsamında yapılacak olan toplum temelli çalışmalarda yer almak üzere “Millî Eğitim Bakanlığı Ulusal Psikososyal Destek Ekibi”nde görev yapmaktadır.

Aldığı Eğitimler:

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Nevin Dölek (Nisan-2019)
 • Çocuklarla Danışmada Yaratıcı Müdahaleler – Hayal Demirci (16-17 Mart 2019)
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi – Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (25 Ekim 2019-22 Ekim 2020)
 • Psikolojik Danışmada Terapötik Kartların Kullanımı– Doç. Dr. Durmuş ÜMMET (Mart-2020)
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance Commitment Therapy-ACT) Kuramsal ve
  Uygulamalı Eğitimi – TURBAD-Doç. Dr. K. Fatih YAVUZ (21 Eylül 2021 – 17 Ekim 2021)
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi- Elif Macit Eğitim Akademisi (21-22-23 Haziran 2021)
 • Filial Terapi Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Uygulayıcı Eğitimi-Elif Macit Eğitim Akademisi (06-07 Temmuz 2021)
 • Yeşilay Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Uygulayıcı Eğitimi – Yeşilay/ Prof. Dr. Kültegin ÖGEL (20-25 Şubat 2020)
 • EMDR 1. Düzey Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü  (14-18 Şubat 2021)
 • EMDR 2. Düzey Eğitimi- Davranış Bilimleri Enstitüsü (10-13 Mart 2022)
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları- Nevin DÖLEK (Haziran 2022)
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance Commitment Therapy – ACT) Süpervizyon Eğitimi – Bağlamsal Bilimler Enstitüsü (2022)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Çalışmak- Elif Macit Eğitim Akademisi (23 Ekim 2021)
 • Bildiren Nonverbal Ability (BNV) Testi Uygulayıcı Eğitimi-MEB (03-07 Mart 2022)
 • EMDR ile Yetişkin Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak Enstitü Ay (Aralık-2022)
 • Nöropedagoji Eğitimi- HALDEM Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü (Eylül 2022- Nisan 2023)
 • Stratejik Aile Terapisi Eğitimi- Davranış Bilimleri Enstitüsü (25-27 Nisan 2023)
 •  Attantioner- Nöropsikolojik Tabanlı Terapi- Apamer (09-10 Eylül 2023)
 • Travma Sonrası Grup Temelli Müdahale Eğitici Eğitimi- MEB (08-12 Mayıs 2023)
 • Psikolojik İlk Yardım Eğitici Eğitimi- MEB (21-25 Haziran 2021)
 •  MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi-2023