Ayşenur Öğüt

Uzman Psikolojik Danışman
Aile Danışmanı

Uzman Psikolojik Danışman Ayşenur ÖĞÜT, lisans derecesini 2014 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden, yüksek lisans derecesini 2022 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalından almıştır.

2017 Yılında EMDR Avrupa akredite birinci düzey eğitimini Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden ikinci düzey eğitimini 2022 yılında Enstitü Ay’dan tamamlamıştır. Bu süreçte EMDR Travma İyileştirme Grubu (TİG) ile toplumsal travmalara neden olan İzmir Depremi, Manavgat Yangınları ve son olarak Şanlıurfa Merkezli Güneydoğu Depremlerinde gönüllü olarak online ve yüz yüze psikolojik danışmanlık desteği sunmuştur. “Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma ve Travmaları ve EMDR”, “EMDR İle Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak” ve “EMDR’da Sık Kullanılan Protokoller” eğitimlerini almıştır. Bu eğitimlerle EMDR ile çalıştığı konulara “yetişkin bağlanma sorunları panik atak, yas, dürtü kontrol ve bağımlılık, performans geliştirme, kronik ağrı (migren), fobi gibi konuları eklemiştir. 2017 yılından beri EMDR derneği üyesidir.

2020 yılında Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen 300 saati teorik, 150 saat (30 saat süpervizyon) uygulamalı olmak üzere toplam 450 saatlik "Aile Danışmanlığı Eğitim Programı"nı tamamlayarak Aile Danışmanı ünvanını almıştır.

2023 yılında Haldem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü’den 160 saatlik Temel Nöropedagoji Teknikleri Eğitimini tamamlayarak nöropedagoji temelli psikoterapi tekniklerini çalışmalarına eklemiştir.

Uluslararası geçerliliği olan Gottman çift terapisi 1. Düzey eğitimini alarak çalışma grubuna çiftleri de dahil ederek çalışmaya devam etmektedir.

Uz. Psk. Dan. Ayşenur ÖĞÜT genç, yetişkin ve çiftlere online ya da yüzyüze psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bugün hala mesleğine duyduğu sevgi, güven ve heyecan ile danışanlarına daha iyi hizmet sunmak üzere eğitimler ve uzmanlığını geliştirecek süpervizyon destekleri almaya devam ederek gelişimini sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler

 • 2014- Çocuk Testleri Eğitimi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (9 saat)
 • 2015- Kognitif Terapi Yöntemiyle Klinik İlk Görüşme Ve Terapi Becerileri, CBT İstanbul- Emel STROUP(13 saat)
 • 2016- Okul Çağı Problemlerinde Stratejik Müdahaleler, Moira Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim-Şamil SARİBAŞ (6 saat)
 • 2015- Eş Terapisinde İlişki Pusulası, ODTÜ-SEM – Hürol FIŞILOĞLU (5 saat)
 • 2017- EMDR 1. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü- Emre KONUK
 • 2018- Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR, Febris Eğitim ve Danışmanlık Merkezi- Derya ALTINAY (12 CPD, 18 saat)
 • 2019- Resim Teknikleriyle Çözüm Odaklı Terapi, Yakın Doğu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (6 saat)
 • 2020- Aile Ve Evlilik Terapisi, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü-  Hürol FIŞILOĞLU (40 saat)
 • 2020-  Terapötik Kartlar Eğitimi, Beykent Üniversitesi SEM, Durmuş Ümmet (9 Saat)
 • 2022- Şema Terapi Eğitimi, Hayying Danışmanlık- Fatma Biçer (20 saat)

 • 2020- Aile Danışmanlığı Eğitim Programı, Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (450 saat)

 • 2022- Travma ve Yas Terapisi, NewsPDR Akademi, (18 saat)

 • 2022- EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak, Enstitü Ay- Asena YURTSEVER (20 CPD, 32 saat)

 • 2022- EMDR’da Sık Kullanılan Protokoller, Haldem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü- Hayal DEMRCİ ve Ahmet Cemil ÖLÇER (12 CPD, 18 saat)

 • 2022/2023- Temel Nöropedagoji Teknikleri Eğitimi, Haldem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü- Sultanberk HALMATOV (160 saat)

 • 2023- Gottman Çift Terapisi I.Düzey Eğitimi, Psikoloji İstanbul-Filiz Kaya Ataklı ve Özge Altan Aytun (21 Saat)