Akran Zorbalığı

Bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalınması akran zorbalığı olarak tanımlanmaktadır.

Akran Zorbalığı Nedir

Akran zorbalığının dünya genelinde yaygın bir problem olduğunu ve çok sayıda öğrencinin akran zorbalığına maruz kaldığını yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır. Bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalınması akran zorbalığı olarak tanımlanmaktadır. Yapılan davranışın akran zorbalığı olabilmesi için davranışın gerçekleştiği kişiler arasında güç dengesizliği olmalı, tekrarlayan şekilde gerçekleşmesi ve kasıtlı olarak yapılması gerekmektedir. Dalga geçme, ayrımcılık yapma, eşyalara zarar verme, fotoğraflarının altına kötü yorumlar yazma, saç çekme, tekme atma, haraç kesme gibi olumsuz ve kişiye zarar veren birçok davranış akran zorbalığı olarak değerlendirilmektedir.

Akran Zorbalığının Kısa ve Uzun Sureli Sonuçları

Okul ortamında zorbalığa uğrayan çocuklar okulu sevmemeye ve okuldan nefret etmeye başlayabilir.  Bu durum okula gitmeme isteğine dönüştüğünde de bedensel şikayetler görülebilir. Midesinin ya da başının ağrıdığını söylemek gibi çeşitli somatik tepkiler gösterebileceği gibi gerçek olmayan durumlar da oluşturabilir. Bu durumun haricinde zorbalığa uğrayan çocuklarda uyku problemleri, alt ıslatma, depresyon, akademik başarısızlık, yeme bozuklukları gibi sorunlar görülebilir. Arkadaşları tarafından dışlandıklarında ve oyunlara dahil edilmediklerinde sosyal kaygısı artabilir ve benlik saygısı azalabilir.

Eğitim sürecinde akran zorbalığına maruz kalan çocuklar yetişkin olduklarında kendini ifade etmede, insanlarla iletişim kurmada problem yaşayabilirler. Akranları tarafından kabul görmeyen, dışlanan ve ayrımcılığa uğrayan bu çocuklar ileride sosyal ortamlara girmekten çekinebilirler.  Sosyal yaşama daha az katılabilir ve vaktinin çoğunu evde geçirme eğilimli olabilirler. Bu çocuklar sosyal anlamda kabul göremediği için hayattan keyif almakta zorlanabilirler ve yaşam doyumları düşük olabilir. Maruz kaldığı akran zorbalığından dolayı da benlik saygısı düşebilir. Akran zorbalığı davranışları sergileyen çocuklar ise ilerleyen yaşlarda da öfkesini kontrol etmekte zorlanabilir. Kişilere ya da eşyalara zarar vermekten dolayı cezaevine girebilir. Kötü alışkanlar edinebilir ve madde bağımlılığı gösterebilir. Sosyal çevresi ile sağlık iletişim kuramadığı için ailesi ve arkadaşları tarafında reddedilebilir ve yalnız kalabilir. Uyku problemleri, kaygı problemleri ve psikotik bozukluklar görülebilir.

Uzman Psikolojik Danışman Halil Yavaş


Diğer Haberler

Akran Zorbalığı

Bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalınması akran zorbalığı olara...