Aile Terapisi

Aile terapisi yaygın bir yaklaşım olan bireysel terapiden farklı olarak aileyi bir sistem olarak gören ve tüm sistemi merkeze alan bir yaklaşımdır

Aile terapisi yaygın bir yaklaşım olan bireysel terapiden farklı olarak aileyi bir sistem olarak gören ve tüm sistemi merkeze alan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre ailede yolunda gitmeyen sorunlar ele alınırken çok yönlü bir bakışa ihtiyaç vardır. Çünkü bireylerden oluşan aile, kendisini oluşturan bireylerin sorunlarından bağımsız olarak gelişmez.  Aynı zamanda da o bireylerin üzerinde bir etki bırakır. Bu yüzden aile terapisinde hem bireylerin hem aile sisteminin aksayan yönleri ele alınır.

Aile Terapisinin Amaçları

1. Aile içinde olumlu iletişim kanallarının artmasını, bireyler arasında işbirliğine ve paylaşıma dayalı köprüler kurulmasını sağlamak

2. Aile içindeki temel çatışmalara çözüm yollarının bulunmasında ya da çatışmaların yıkıcı hale gelmeden ele alınmasında aile üyelerine rehberlik etmek

3. Ailenin sosyal ilişkilerden görebileceği zararlara karşı dayanıklı hale gelmesi için stratejiler geliştirmek

4. Aile üyelerinin bireysel zorluklarında aile olmanın gücünün nasıl kullanılacağını konuşmak olarak sıralanabilir.

Ne Zaman Aile Terapisine Gidilmeli

Aileler üyelerden oluştuğu ve sürekli dış dünya ile irtibat halinde olduğu için yaşamın her alanında sorunlar yaşanabilir. Ailedeki bireylerin kendi aralarındaki iletişim sorunları, bireylerin dışarıyla kurdukları ilişkilerdeki sorunlar ve genel olarak aile sisteminin diğer sosyal organizasyonlarla yaşadıkları sorunların tümü zaman zaman ciddi boyutlara ulaşabilir. Bununla beraber yaşanan her sorunda hemen bir uzman desteği almak gerekli olmayabilir. Aile kendi içinde bir denge kurmaya ve hayata devam etmeye yönelebilir. Fakat yaşanan güçlükler artık üyeler arasındaki çatışmaların sertleşmesine, iletişim yollarının daralmasına neden oluyorsa, aile üretken ve destekleyici bir atmosfere sahip değilse çözüm iyice uzaklaşmadan bir profesyonel desteğe başvurulmalıdır. Ayrıca bazen ani yaşam olayları da uzman desteği ihtiyacı doğurabilir. Aileden birinin kaybı, yaşanan ani ve acı olaylar, iş ve şehir değişiklikleri, aileden birilerinin evlenmesi ya da boşanması gibi durumlarda da yardım almak düşünülebilir.

Aile Terapisi

Aile Terapisine Kimler Katılır

Aile terapisi çift terapisinden farklı olarak sadece karı-koca ya da anne-babanın arasındaki ilişkiye odaklanmaz. Yaşanan sorun her ne olursa olsun her üyeyi etkileyeceği için oturumlara da ailenin birlikte katılması beklenir. Bu sayede olası çözüm yolları konuşulurken herkesin fikrini alma ve sorumlukları paylaşma şansı da artar. Bununla beraber bazen terapist üyelerden birini veya birkaçıyla ayrı görüşmeler yapma ihtiyacı hissedebilir. Diğer üyelerin de bilgisi dahilinde bu tip seanslar da yapılabilir.


Diğer Haberler

Akran Zorbalığı

Bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalınması akran zorbalığı olara...